Начало

Оптимизираните финанси и счетоводство в една компания, заедно с текущия контролинг осигуряват ефективността на средата й. Дори когато се печелят много клиенти, а положителният паричния поток е несекващ, е възможно като цяло компанията да губи, но не видимо. Необходим е непрекъснат стремеж към оптимизация на средата, което не значи само намаляване на разходите. Може би най-точната дефиниция е с “По-малко да се постига повече”.